collapse

ผู้เขียน หัวข้อ: ชวนสมาชิก ทำร่วมเวียนเทียนทำจิตใจให้ผ่องใส เนื่องใน วันมาฆบูชา 2559 กันครับ  (อ่าน 3845 ครั้ง)

ออฟไลน์ พงษ์

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 9,990
 • Total likes: 6282
 • คะแนนพิเศษ: +1486/-1


 {flower2}   วันมาฆบูชา {flower2}วันมาฆบูชา 2559 ประวัติวันมาฆบูชา ความหมายวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

          วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2559 ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันนี้กระปุกดอทคอม จึงมี ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา มาฝากค่ะ

ความหมายของวันมาฆบูชา

          คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

การกำหนดวันมาฆบูชา          การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา

          ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

 {flower1} {flower1}

          1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

          2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

          4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

          และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
          จาตุร แปลว่า 4
          องค์ แปลว่า ส่วน
          สันนิบาต แปลว่า ประชุม

          ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง

          ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย

 {flower2} {flower2}

          พิธีทำบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ "พระราชพิธีสิบสองเดือน" อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า

          ประเทศไทยเริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จำนวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          เมื่อถึงเวลาค่ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์ทำวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเครื่องกัณฑ์ประกอบด้วยจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตำลึงและขนมต่าง ๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ

 {flower4}

          ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้น ๆ ขึ้นอีกแห่ง นอกเหนือจากภายในพระบรมมหาราชวัง

          ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา

          นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชา เป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา

          หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่          1. การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

          2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)

          3. การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

          ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" นั่นเอง


อุดมการณ์ 4 ได้แก่

          1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ
          2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทำร้าย หรือเบียดเบียนผู้อื่น
          3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
          4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา


วิธีการ 6 ได้แก่

          1. ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
          2. ไม่ทำร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
          3. สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
          4. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
          5. อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
          6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี


วันมาฆบูชา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

          การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชา

          กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว

          กิจกรรมที่ครอบครัวควรทำในวันมาฆบูชา อย่างเช่น การทำความสะอาดบ้าน จัดแต่งที่บูชาประจำบ้าน ชักชวนครอบครัวไปทำบุญตักบาตร ฟังศีล ฟังธรรม บำเพ็ญกุศล ปฏิบัติธรรม รวมทั้งควรศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอน และความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วย

          กิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษา

          ในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยภายในสถานศึกษาควรมีการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เช่น จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรม หรือร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน บำเพ็ญกุศล อีกทั้งประกาศเกียรติคุณนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

          กิจกรรมเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

          ควรประชาสัมพันธ์ในที่ทำงาน และจัดให้มีการบรรยายธรรม หรือร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ร่วมทำบุญ บำเพ็ญกุศลร่วมกัน

          กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม

          ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น วัด มูลนิธิ สมาคม สื่อมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันมาฆบูชา อาจเป็นการพิมพ์เอกสารให้ความรู้ จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ช่วยกันรณรงค์ให้เลิกอบายมุข แต่รณรงค์ให้ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคมแทน อาจช่วยกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา          พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป ด้วยครับ

 {flower4}
อย่าหยุดสงสัย........?
จะได้อยากสู้เพื่อค้นหา

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
 (:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)
For long and windy road ...

ออฟไลน์ peter

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,537
 • Total likes: 292
 • คะแนนพิเศษ: +11/-0
 • I am friendly
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
โอ้โห พงเก่งจัง
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ พงษ์

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 9,990
 • Total likes: 6282
 • คะแนนพิเศษ: +1486/-1
สวัสดีครับสมาชิก ที่รักทุกคน. วันหยุดวันพระ สมาชิกไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ


ผมไปหัวหินมาครับ. แวะไปอุทยานราชภัก ด้วยยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก

แต่ร้อนมากเลย555 จากนั้นก็แวะ ไปทำบุญวัดเล็กๆ นอกๆเมือง เลย คนไม่เยอะด้วยครับ

แล้วก็ กลับถึงกรุงเทพ เย็นๆ ... กลับมาถึงมีเวลา เลยแวะเข้ายิม. หน่อย

พรุ่งนี้ทำงาน ปกติ ได้พักผ่อนซ๊าตแบตเต็มที่แล้วครับ


 (:PONG:)
อย่าหยุดสงสัย........?
จะได้อยากสู้เพื่อค้นหา

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
โอ้โห พงเก่งจัง

ทำไมถึงเก่งล่ะครับ  (:Thank you:)
For long and windy road ...

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
For long and windy road ...

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
สวัสดีครับสมาชิก ที่รักทุกคน. วันหยุดวันพระ สมาชิกไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ


ผมไปหัวหินมาครับ. แวะไปอุทยานราชภัก ด้วยยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก

แต่ร้อนมากเลย555 จากนั้นก็แวะ ไปทำบุญวัดเล็กๆ นอกๆเมือง เลย คนไม่เยอะด้วยครับ

แล้วก็ กลับถึงกรุงเทพ เย็นๆ ... กลับมาถึงมีเวลา เลยแวะเข้ายิม. หน่อย

พรุ่งนี้ทำงาน ปกติ ได้พักผ่อนซ๊าตแบตเต็มที่แล้วครับ


 (:PONG:)


สนุกไหมล่ะ  (:boring:)
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
สวัสดีครับสมาชิก ที่รักทุกคน. วันหยุดวันพระ สมาชิกไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ


ผมไปหัวหินมาครับ. แวะไปอุทยานราชภัก ด้วยยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก

แต่ร้อนมากเลย555 จากนั้นก็แวะ ไปทำบุญวัดเล็กๆ นอกๆเมือง เลย คนไม่เยอะด้วยครับ

แล้วก็ กลับถึงกรุงเทพ เย็นๆ ... กลับมาถึงมีเวลา เลยแวะเข้ายิม. หน่อย

พรุ่งนี้ทำงาน ปกติ ได้พักผ่อนซ๊าตแบตเต็มที่แล้วครับ


 (:PONG:)


สนุกไหมล่ะ  (:boring:)

ยังไม่มาตอบเลย
For long and windy road ...

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
สวัสดีครับสมาชิก ที่รักทุกคน. วันหยุดวันพระ สมาชิกไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ


ผมไปหัวหินมาครับ. แวะไปอุทยานราชภัก ด้วยยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก

แต่ร้อนมากเลย555 จากนั้นก็แวะ ไปทำบุญวัดเล็กๆ นอกๆเมือง เลย คนไม่เยอะด้วยครับ

แล้วก็ กลับถึงกรุงเทพ เย็นๆ ... กลับมาถึงมีเวลา เลยแวะเข้ายิม. หน่อย

พรุ่งนี้ทำงาน ปกติ ได้พักผ่อนซ๊าตแบตเต็มที่แล้วครับ


 (:PONG:)


สนุกไหมล่ะ  (:boring:)

ยังไม่มาตอบเลย

นี่แหละ พง
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ zero_man

 • เพลินๆนะเพื่อนๆ
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 12,786
 • Total likes: 121
 • คะแนนพิเศษ: +49/-0
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
เคยคิดจะเลือกทำเกี่ยวกับชายรักชาย  แต่พอรู้ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจารย์รู้ว่าเราเป็นด้วย

ออฟไลน์ zero_man

 • เพลินๆนะเพื่อนๆ
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 12,786
 • Total likes: 121
 • คะแนนพิเศษ: +49/-0
สวัสดีครับสมาชิก ที่รักทุกคน. วันหยุดวันพระ สมาชิกไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ


ผมไปหัวหินมาครับ. แวะไปอุทยานราชภัก ด้วยยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก

แต่ร้อนมากเลย555 จากนั้นก็แวะ ไปทำบุญวัดเล็กๆ นอกๆเมือง เลย คนไม่เยอะด้วยครับ

แล้วก็ กลับถึงกรุงเทพ เย็นๆ ... กลับมาถึงมีเวลา เลยแวะเข้ายิม. หน่อย

พรุ่งนี้ทำงาน ปกติ ได้พักผ่อนซ๊าตแบตเต็มที่แล้วครับ


 (:PONG:)


สนุกไหมล่ะ  (:boring:)

ยังไม่มาตอบเลย

นี่แหละ พง
เดี๋ยวนี้พงษ์เค้าไปโผล่ที่ FB เป็นประจำ ตามไปแอบดูเลย (:Shh:)

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
เคยคิดจะเลือกทำเกี่ยวกับชายรักชาย  แต่พอรู้ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจารย์รู้ว่าเราเป็นด้วย

อิอิ แล้วเป็นหรือเปล่าล่ะ
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
สวัสดีครับสมาชิก ที่รักทุกคน. วันหยุดวันพระ สมาชิกไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ


ผมไปหัวหินมาครับ. แวะไปอุทยานราชภัก ด้วยยิ่งใหญ่มากครับ สวยมาก

แต่ร้อนมากเลย555 จากนั้นก็แวะ ไปทำบุญวัดเล็กๆ นอกๆเมือง เลย คนไม่เยอะด้วยครับ

แล้วก็ กลับถึงกรุงเทพ เย็นๆ ... กลับมาถึงมีเวลา เลยแวะเข้ายิม. หน่อย

พรุ่งนี้ทำงาน ปกติ ได้พักผ่อนซ๊าตแบตเต็มที่แล้วครับ


 (:PONG:)


สนุกไหมล่ะ  (:boring:)

ยังไม่มาตอบเลย

นี่แหละ พง
เดี๋ยวนี้พงษ์เค้าไปโผล่ที่ FB เป็นประจำ ตามไปแอบดูเลย (:Shh:)

นั่นสิ บ้านนี้เลยเงียบเหงา
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
เคยคิดจะเลือกทำเกี่ยวกับชายรักชาย  แต่พอรู้ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจารย์รู้ว่าเราเป็นด้วย

อิอิ แล้วเป็นหรือเปล่าล่ะ

เป็นอะไรเหรอครับ  (:NO:)
For long and windy road ...

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
เคยคิดจะเลือกทำเกี่ยวกับชายรักชาย  แต่พอรู้ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจารย์รู้ว่าเราเป็นด้วย

อิอิ แล้วเป็นหรือเปล่าล่ะ

เป็นอะไรเหรอครับ  (:NO:)

เป็น superman
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ khun_jan

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,649
 • Total likes: 0
 • คะแนนพิเศษ: +130/-0
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
เคยคิดจะเลือกทำเกี่ยวกับชายรักชาย  แต่พอรู้ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจารย์รู้ว่าเราเป็นด้วย

อิอิ แล้วเป็นหรือเปล่าล่ะ

เป็นอะไรเหรอครับ  (:NO:)

เป็น superman

โอ้โห คุณ zero เป็น superman เลยเหรอครับ ...  (:yes:)
For long and windy road ...

ออฟไลน์ siril

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 24,219
 • Total likes: 3
 • คะแนนพิเศษ: +26/-2
(:Thank you:)
อย่าลืมไปวัดกันนะครับ
ผมก้อไปนะ
ซื้อดอกบัวมาไว้รอแล้ววววววววววววววว
 (:ok:)

คุณ peter กลับมาแล้ว  (:Lover:)

 (:Sorry:)
ขอโทษที่ไม่ได้มาพูดคุยเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ช่วงนี้เครียดกับวิทยานิพนธ์ครับ
ผ่านช่วงนี้ไปได้
จะกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับ
คิดถึงทุกคนนะครับ

เข้าใจเลยนะครับ ยังไงก็สู้ๆ นะครับ
และขอให้การทำวิทยานิพนธ์ผ่านไปด้วยดีครับ
เคยคิดจะเลือกทำเกี่ยวกับชายรักชาย  แต่พอรู้ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจารย์รู้ว่าเราเป็นด้วย

อิอิ แล้วเป็นหรือเปล่าล่ะ

เป็นอะไรเหรอครับ  (:NO:)

เป็น superman

โอ้โห คุณ zero เป็น superman เลยเหรอครับ ...  (:yes:)

 (:Shh:)
อยากทักทายเป็นภาษาต่างด้าว
อยากเว่าภาษาลาวว่าฮักเหลือหลาย
อยากบอกว่า ไอชิเตะ อิรุโยะ ไปจนตาย
แต่ว่าอายเกินไป เลยเก็บไว้คนเดียว

ออฟไลน์ Thebestgane8

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,001
 • Total likes: 128
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเเชร์ จะคอยติดตามเรื่อยๆนะครับ

ออนไลน์ Twptsshop

 • ครั้งแรก ที่รู้จักพงษ์ ก็ชอบและถูกชะตาขึ้นมาทันที และเท่าที่เห็นมา พงษ์เป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใคร โชคดีที่ได้รู้จักพงษ์ครับ
 • CHAMPION MEMBER
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 9,648
 • Total likes: 300
 • คะแนนพิเศษ: +20/-0
ขอขอบคุณน้องพงษ์มากๆนะครับ ที่บอกวันสำคัญทางศาสนาให้รับรู้  ดีมากเลยครับ👍👍👍
💗💗💗⚘⚘⚘

ออฟไลน์ nongyosi485

 • รักกันต้องรักที่ใจใช่สะตัง
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,165
 • Total likes: 4
 • คะแนนพิเศษ: +0/-0
 • มีดีทีเปลี่ยนแปลง

ออฟไลน์ wud

 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,166
 • Total likes: 13
 • คะแนนพิเศษ: +7/-0

ออฟไลน์ Ka-Chay.2015

 • ไม่ต้องรู้เรื่องส่วนตัวกันมากมาย .. แค่รู้เรื่องของกายกันและกันก็พอ
 • CHAMPION MEMBER
 • PREVILEGE MEMBER
 • *
 • กระทู้: 5,637
 • Total likes: 15
 • คะแนนพิเศษ: +9/-0
 • เป็นความสุขของกันและกัน
 (:Good night:)
อนุโมทนาบุญ กับทุกๆ บุญ ในบ้านหลังนี้ครับ
สถานะ :

                              เป็นความสุข ของกันและกัน
                  ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องส่วนตัวกันมากมาย 
                   แค่ รู้เรื่องของ "กาย"  กันและกันก็พอ

                                          18 Aug. 2015

 

* Calendar

กันยายน 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 [29] 30